C.V. de Nölers

Correspondentieadres

C.V. De Nölers
secretaris@denolersdieren.nl

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap kost jaarlijks: € 40,-
Jeugdleden (16 t/m 20 jaar) betalen per jaar: € 27,50

Aanmelden via het correspondentieadres, mail of een PB bericht via de Facebookpagina cv de Nolers Dieren